Tuyển sinh năm học 2021-2022

Năm học 2021-2022 trường mầm non An Linh tuyển sinh:
Lớp lá (trẻ sinh năm 2016) 2 lớp với tổng số trẻ là 70 trẻ/ 2 lớp
Lớp chồi (trẻ sinh năm 2017) 3 lơp với tổng số trẻ 90 trẻ/3 lớp
Lớp mầm (trẻ sinh năm 2018) 2 lớp với tổng số trẻ 50 trẻ/2 lớp
Nhóm trẻ 24-36 tháng 1 nhóm tổng số trẻ 25 trẻ/ 1 nhóm
Nhóm trẻ 18-24 tháng 1 nhom tổng số trẻ 20 trẻ/ 1 nhóm

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *