Trường mầm non An Linh tọa lạc tại Ấp 30/4 Xã An Linh, huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương, với diện tích 2273 m2. Trường được thành lập năm 1996 theo quyết định số 638/QĐ-UB ngày 09/9/1997 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo. Trường có 5 lớp học, cơ sở vật chất chưa đầy đủ theo quy định.

h1

Đến năm 2012 trường được chuyển lên cơ sở mới xây dựng lầu hóa cùng tọa lạc tại Ấp 30/4 xã An Linh. Tổng diện tích của trường là 4962 m2, với 10 lớp học, 3 phòng chức năng và có đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị đủ theo quy định.

h2

Đến năm 2013 trường được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ I theo quyết định số: 403/QĐ-UBND ngày 20/02/2013.

h3

Đến năm 2018 trường Mầm non An Linh được tái công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I theo quyết định số 2988/QĐ-UBND ngày 24/10/2018.

h4